Een film over religie in seculier Nederland

Een film over religie in seculier Nederland

Religie: dat is uit een duister verleden. Iets uit de middeleeuwen, toen mensen elkaar de schedel insloegen met hakbijlen allemaal in de naam van de ene ware god. Toen andersdenkenden massaal werden vervolgd.  Althans, zo luidt de kritiek van de doorgewinterde atheisten. Een modern mens heeft toch geen behoefte meer aan religie, nu de wetenschap de meeste geheimen van het universum heeft ontrafeld? 
Op papier wijst veel in de richting van een toenemende secularisering van ons land. Steeds meer Nederlanders noemen zichzelf ‘niet gelovig’, het ledental van kerken neemt af en buiten de bijbelbelt gaan nog maar weinigen elke zondag plichtsgetrouw naar de eredienst. Toch is hiermee niet meteen gezegd dat religie verdwijnt. Onverminderd houden Nederlanders behoefte aan zingeving. Het aantal mensen dat gelooft in meer tussen hemel en aarde blijft nagenoeg hetzelfde. Religie verandert en neemt andere vormen aan, maar verdwijnen doet het niet.

Filmmakers Fred Smid en Mink Lammertink duiken in de wondere wereld van religie in de moderne samenleving. Vertel mij de Waarheid laat zien hoe religieuze instanties omgaan met de uitdagingen van de secularisering. Het beeld komt naar voren dat religieuze levensovertuigingen nog altijd springlevend zijn. De moderne mens schept een nieuw godsbeeld dat een uitweg biedt aan een verder ontredderd en zinloos bestaan.