Premiere van de film in 2020

Een film over religie in seculier Nederland

Religie: dat is iets uit een duister verleden. De middeleeuwen, toen mensen elkaar nog het hoofd insloegen met hakbijlen in de naam van die ene ware god. Een tijd waarin er andersdenkenden massaal werden vervolgd. Een tijd van heksenvervolgingen en de inquisitie. Kortom, een tijd die achter ons ligt. Althans, dat is de heersende gedachte achter secularisme: in de moderne samenlevingen zal religie langzaam maar zeker wegkwijnen, omdat steeds meer mensen hun wereldbeeld baseren op de Verlichtingsidealen, ratio en empirische waarneming. Zei niet Nietzsche reeds in de 19e eeuw dat God dood is?

Inderdaad, op papier wijst veel in de richting van een toenemende secularisering. Steeds meer mensen in Nederland noemen zichzelf ‘niet gelovig’, het ledental van kerken neemt af en buiten de bijbelbelt gaan nog maar weinigen elke zondag plichtsgetrouw naar de eredienst. Tegelijkertijd houden Nederlanders onverminderd een behoefte aan zingeving. Het aantal dat gelooft in meer tussen hemel en aarde blijft nagenoeg hetzelfde. Met andere woorden: religie verandert, maar verdwijnt niet.

Filmmakers Fred Smid en Mink Lammertink duiken in de wondere wereld van religie in de moderne samenleving. Vertel mij de Waarheid laat zien hoe religieuze instanties omgaan met de uitdagingen van de secularisering. Het beeld komt naar voren dat religieuze levensovertuigingen nog altijd springlevend zijn. De moderne mens schept een nieuw godsbeeld dat een uitweg biedt aan een verder ontredderd en zinloos bestaan.