Film over religie in seculier Nederland

Wat bezielt gelovigen?

Wie geloven er nog? Religie stamt uit een duister verleden. Dat is iets uit de middeleeuwen, toen mensen elkaar de schedel insloegen met hakbijlen in de naam van de ene ware god. Toen andersdenkenden massaal werden vervolgd. De tijd van geloof en superstitie zijn voorbij. Vandaag is het tijdperk van de ratio en wetenschap. Althans… zo denkt de seculiere vooruitgangsdenker. Een modern mens heeft geen behoefte meer aan een groter verhaal, nu de wetenschap de meeste geheimen van het universum heeft ontrafeld.

Inderdaad wijst veel in de richting van een toenemende secularisering van ons land: steeds meer Nederlanders noemen zichzelf ‘niet gelovig’, het ledental van de kerken neemt af en buiten de bijbelbelt gaan nog maar weinigen elke zondag plichtsgetrouw naar de eredienst. En toch. In de praktijk houden Nederlanders onverminderd behoefte aan zingeving. Het aantal dat gelooft in meer tussen hemel en aarde blijft nagenoeg gelijk. Het geloof verandert, maar verdwijnt niet.


Filmmakers Fred Smid en Mink Lammertink duiken in de wondere wereld van godsdienst en spiritualiteit in de moderne samenleving. Allebei ongelovig opgevoed vragen zij zich nu af wat de gelovigen bezielt. Waarom en wat geloven zij precies? Missen de filmmakers iets wezenlijks in hun eigen leven? Twee jaar lang bezochten ze gebedshuizen en spraken af met gelovige mensen van diverse snit. Vertel mij de Waarheid toont met een open vizier hoe zij leven in een wereld die meer en meer wordt begeesterd door een seculiere mindset. Het beeld komt naar voren dat de religieuze levensovertuigingen nog altijd springlevend zijn.

God is allesbehalve dood. De moderne mens herschept een godsbeeld dat een uitweg biedt aan een stuurloos leven zonder hoop op een hiernamaals.

De filmmakers

Naast filmmaker is Mink ook expert mediawijsheid. Fred is onafhankelijk onderzoeker en redacteur. Beiden zijn leerkracht in het onderwijs. De heren zijn het vurig met elkaar oneens over alles en nog wat, maar één ding staat als een paal boven water: God bestaat niet.

Toch?

Mink Lammertink

Cameraman, editor en
creatieve directeur

Mensen hebben verhalen nodig voor houvast en verhalen zijn er in veelvoud. 

Fred Smid

Producent, redacteur en geluidsman

Jammer genoeg hoort het geloof in een hogere macht niet tot mijn gaven.

Verwacht januari 2023

Releasedatum

De eindmontage is afgerond! We hebben onze crowdfunders een spetterende première beloofd en die zal ook komen. Net zoals iedereen in deze coronatijd zijn wij zoekende naar perspectief. Wij brengen onze film uit zodra er weer filmfestivals mogelijk zijn en wij een zaal kunnen afhuren voor onze première.