Het filmproject

een film vol geloof, hoop en verwondering

Trailer (december, 2018)

Religie? Dat is iets uit een duister verleden. Iets uit de middeleeuwen toen we elkaar nog het hoofd insloegen met hakbijlen. Althans, zo is het overheersende idee onder secularisten: in de moderne samenleving zal godsdienst langzaam afnemen. Zei niet Nietzsche al dat God dood is?

Inderdaad, op papier wijst veel in de richting van een toenemende secularisering. Steeds meer mensen in Nederland noemen zichzelf ‘niet gelovig’, het ledental van kerken neemt af en buiten de bijbelbelt gaan nog maar weinigen elke zondag plichtsgetrouw naar de eredienst.

Tegelijkertijd houden Nederlanders onverminderd een behoefte aan zingeving. Het aantal dat gelooft in meer tussen hemel en aarde blijft nagenoeg hetzelfde. Met andere woorden: religie verandert, maar verdwijnt niet.

Filmmakers Fred Smid en Mink Lammertink duiken in de wondere wereld van religie in de moderne samenleving. Vertel mij de Waarheid laat zien hoe religieuze instanties omgaan met de uitdagingen van de secularisering.

Het beeld komt naar voren dat religieuze levensovertuigingen nog altijd springlevend zijn. De moderne mens schept een nieuw godsbeeld dat een uitweg biedt aan een verder ontredderd en zinloos bestaan.